پرله پسې پوښتنې

ایا د پوټکي سپو کنټرول کالر د سپي غوړ لخوا عمل کوي؟

2020-06-04

ایا د پوټکي سپو کنټرول کالر د سپي غوړ لخوا عمل کوي؟

هو ، د بارک سپي کنټرول کالر د 1-7 حساسیت کچه ​​لري ، کوم چې د سپي مختلف بارکولو حجم لخوا عمل کولی شي.

کچه 1 ترټولو ټیټ حساسیت دی ، که چیرې د سپي غوړ خورا پیاوړي وي ، تاسو کولی شئ دا کچه وکاروئ

7 کچه ترټولو عالي حساسیت دی ، که چیرې د سپي غوړ خورا لږ وي ، تاسو کولی شئ دا کچه وکاروئ.