خبرونه

د نوي ریموٹ سپي روزنې کالر د CE ازموینه تصویب کړه

2020-05-29

TIZE شرکت هر کال د ریموټ کنټرول سپي روزنې کالر لپاره د سی ای ازموینې راپور ترسره کوي

ترڅو د پرچون پلورونکي او پلورونکي مسؤلیت وي